ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

 

 

            Μία δραστηριότητα πολύ χρήσιμη σε όλα τα επίπεδα του Δημοτικού σχολείου είναι η κατασκευή μίας σχολικής εφημερίδας, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη τάξη ή σε ολόκληρο το σχολείο.

            Τα θέματα που θα περιλαμβάνει θα είναι επεξεργασμένα από τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι με την καθοδήγηση του δασκάλου τους, θα έχουν χωριστεί σε μικρές ομάδες εργασίας και θα έχουν κάνει την συλλογή των στοιχείων.

            Οι ομάδες εργασίας θα έχουν την αρμοδιότητα από το δάσκαλο να ερευνήσουν θέματα που αφορούν το αντικείμενο που έχουν αναλάβει. Τα θέματα αυτά θα αφορούν συλλογή πληροφοριών, φωτογραφιών, συνεντεύξεων, μαθητικών δραστηριοτήτων, αφιερώματα (υγεία, κυκλοφοριακή αγωγή, διατροφή, αθλητισμός κλπ) και ο,τιδήποτε  άλλο θεωρείται αξιόλογο για την καταγραφή του στην εφημερίδα. Είναι σημαντικό τα θέματα της εφημερίδας να είναι επίκαιρα και η εκτύπωση της εφημερίδας να μην καθυστερεί υπερβολικά, ώστε να είναι ευχάριστα αναγνώσιμη.

            Μάλιστα μπορούμε να δώσουμε μια αρχική παρόρμηση στους μαθητές μας, πηγαίνοντας μαζί τους μία εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποια τοπική εφημερίδα, ώστε να δουν από κοντά το αντικείμενο.

            Η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνεται μέσα σε ευχάριστο κλίμα, με πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές των ομάδων αλλά και ανάμεσα στις ομάδες μεταξύ τους.

            Με την ολοκλήρωση της εφημερίδας μπορεί να γίνει στο χώρο του σχολείου και μία μικρή εκδήλωση, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εφημερίδα τους, τον τρόπο που εργάστηκαν, τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν και με τον τρόπο αυτό θα νιώσουν ικανοποιημένοι από το δημιούργημά τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

Η κατασκευή της εφημερίδας θα πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα Word της Microsoft, μιας και είναι ευρέως διαδεδομένο και υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές των σχολικών μονάδων.      

Είναι χρήσιμο να δημιουργήσουμε διαφορετικά folders για κάθε ομάδα εργασίας, μέσα στα οποία θα αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που θα συλλέγουν οι μαθητές μας, ώστε να έχουμε καλύτερη ταξινόμηση για το πέρασμά τους στην τελική φόρμα.

Θα χρησιμοποιήσουμε μέγεθος σελίδας Α4 και θα ορίσουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις από το μενού «Αρχείο» - «Διαμόρφωση σελίδας»:

 

Το όνομα της εφημερίδας στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας θα γίνει από το μενού  «Εισαγωγή» - «Εικόνα» - «WordArt» και στο πλαίσιο κειμένου θα ορίσουμε τον τίτλο της εφημερίδας μας και το στυλ παρουσίασης, όπως φαίνεται παρακάτω.

 

                                   

Στη συνέχεια θα ορίσουμε πόσες στήλες επιθυμούμε να έχει η εφημερίδα μας. Η επιλογή των στηλών η οποία μπορεί να διαφέρει από σελίδα σε σελίδα, γίνεται από το μενού «Μορφή» - «Στήλες» όπως εμφανίζεται παρακάτω:

                       

 

Για τον ορισμό των γραμματοσειρών που θα χρησιμοποιήσουμε, θα επιλέξουμε από το μενού «Μορφή» - «Γραμματοσειρά» το μέγεθος και τον τύπο των γραμμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε, όπως παρακάτω:

                                   

 

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μόνιμα στυλ με διάφορους τύπους γραμματοσειρών, θα τα δημιουργήσουμε από το μενού «Μορφή» - «Στυλ και μορφοποίηση» και θα κάνουμε τις επιλογές που θέλουμε, όπως παρακάτω:

                         

Για την εισαγωγή έτοιμων εικόνων ή εικόνων που έχουμε σκανάρει θα προχωρήσουμε από το μενού «Εισαγωγή» - «Εικόνα» - «Από αρχείο» όπως παρακάτω:

           

Προτείνουμε όλες οι εικόνες που σκανάρονται, να σώζονται σε συμπιεσμένη μορφή JPEG, ώστε να καταλαμβάνουν μικρό χώρο στο σκληρό δίσκο και να μην καθυστερούν την εκτύπωση του εγγράφου.

Για την αρίθμηση της εφημερίδας θα προχωρήσουμε από το μενού «Εισαγωγή» - «Αριθμοί Σελίδας» όπως παρακάτω:

                       

 

Σε περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε πίνακα στην εφημερίδα μας, θα προχωρήσουμε από το μενού «Πίνακας» - «Εισαγωγή πίνακα» και θα ορίσουμε γραμμές και στήλες όπως παρακάτω:

                                   

Σε περίπτωση που θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε «Αυτόματη Μορφοποίηση πίνακα» και να διαλέξετε συγκεκριμένους τύπους πινάκων.

Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε φόντο στην εφημερίδα σας, θα προχωρήσετε από το μενού «Μορφή»- «Φόντο» και θα επιλέξετε το χρώμα που επιθυμείτε.

 

Απαραίτητα θα πρέπει να γίνει ορθογραφικός έλεγχος στην τελική μορφή του εντύπου σας, για τυχόν λάθη που θα υπάρχουν. Αυτό γίνεται είτε πατώντας απευθείας στο εικονίδιο ΑΒΓ ή από το μενού «Εργαλεία» - «Ορθογραφικός Έλεγχος» όπως παρακάτω:

                       

Σε περίπτωση που η εφημερίδα αναπαραχθεί σε φωτοαντίγραφα θα πρέπει να προσέξουμε τις αντιθέσεις των χρωμάτων στο πρωτότυπο, ώστε να μην έχουμε απώλειες στην ασπρόμαυρη απεικόνιση. (Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις έγχρωμες φωτογραφίες).

 

 

Εκτυπώνοντας την εφημερίδα μας προχωράμε από το μενού «Αρχείο» - «Εκτύπωση» και ρυθμίζουμε τις επιλογές μας όπως παρακάτω:

                                   

 

 Στις επιλογές του εκτυπωτή μας είναι πολύ χρήσιμο να καθορίσουμε ποιότητα ανάλυσης άνω από 600 dpi ώστε να έχουμε μεγάλη ευκρίνεια στα κείμενά μας.

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΑΣ……….