ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, το οποίο εκπορεύεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ , πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμορφωτική εκπαιδευτική συνάντηση την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2004 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, για τους δασκάλους της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Σχολικού Συμβούλου Φ. Κουτσουπιά.
Οι εκπαιδευτικοί, που υλοποιούν το παραπάνω πρόγραμμα, παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις εργασίες αυτής της ημερίδας. Συνάδελφοί τους παρουσίασαν σχέδια εργασίας, που έχουν εκπονήσει οι μαθητές των τάξεών τους, ενώ κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, όλοι οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν και αναφέρθηκαν στη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος. Συζήτησαν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων και των δυσκολιών που τυχόν προκύπτουν στην εφαρμογή του. Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών της Ευέλικτης Ζώνης μέσα από την ανταλλαγή των εμπειριών των εκπαιδευτικών.

«Άρτος στηρίζει καρδίαν ανθρώπου...»

Εισήγηση του Αργύρη Κουτρή,
Υποδιευθυντή 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας,που παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που οργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Ημαθίας την Πέμπτη 26-2-2004 στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα:
"ΤΟ ΨΩΜΙ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών Δημιουργικών Εργασιών οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας με το δάσκαλό τους Αργύρη Κουτρή, εργάστηκαν μεθοδικά και ερευνητικά με την μέθοδο project και εξέτασαν σφαιρικά το παραπάνω θέμα. Η εργασία παρουσιάστηκε με τη χρήση πολυμέσων.
Η επιστήμη, η τεχνολογία, αυτή η ίδια η κοινωνία εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, έτσι που προβάλλει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου και η αβεβαιότητα για το αύριο. Μετακινούμαστε ταχύτατα από την εποχή της ενέργειας στην εποχή της πληροφορίας. Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται η νέα γνώση σε όλες τις επιστήμες είναι πρωτόγνωρος. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο να συνεκτιμήσει τις μεταβολές αυτές και τις επιπτώσεις τους, προκειμένου να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές.
Στην παραπάνω προσπάθεια εντάσσεται το Πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών Δημιουργικών Εργασιών. Το πρόγραμμα αυτό δεν θέλει τον μαθητή παθητικό δέκτη έτοιμων γνώσεων που άλλοι έχουν επιλέξει γι’ αυτόν, αλλά ένα μαθητή σε ρόλο ερευνητή ,το δάσκαλο σε ρόλο ισότιμου συνερευνητή και το σχολείο ως ένα ζωντανό οργανισμό που μαθαίνει στο μαθητή κυρίως πώς να μαθαίνει, αυτό που ο ίδιος έχει ανάγκη, αξιοποιώντας πηγές και γνώσεις του ευρύτερου περιβάλλοντός του.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Το θέμα αναδείχτηκε μέσα από μια παράσταση του θεάτρου σκιών που παρακολούθησαν τα παιδιά με τίτλο «Ο Καραγκιόζης φούρναρης».
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως μέθοδο υλοποίησης του προγράμματος επέλεξα τη μέθοδο project γιατί μ’ αυτήν ευνοείται η ομαδική εργασία, ενισχύεται η αυτενέργεια των μαθητών και η μάθηση που αποκτιέται μέσα από βιωματικές ενέργειες έχει διάρκεια και ποιότητα.
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναζήτηση και επιλογή του θέματος.
Καθορισμός στόχων. Καταγραφή πτυχών του θέματος που θα ερευνηθούν
Χωρισμός της τάξης σε ομάδες εργασίας και επιλογή πτυχών του θέματος που θα ερευνήσει η καθεμιά. Οργάνωση δραστηριοτήτων κάθε ομάδας- μεθοδολογία. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Παρουσίαση εργασιών κάθε ομάδας στην τάξη. Σύνθεση επιμέρους εργασιών και συνολική παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία.
Και τέλος αξιολόγηση.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ (FEEDBACK)
Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, γίνονταν διαλείμματα ενημέρωσης, προβληματισμού και ανατροφοδότησης, κατά τα οποία οι ομάδες επικοινωνούσαν μεταξύ τους, συζητούσαν τα διάφορα προβλήματα που η καθεμιά συνάντησε. Παράλληλα ενημερώνονταν για τη δουλειά των άλλων, αξιολογούσαν την μέχρι τη στιγμή εκείνη πορεία της εργασίας και όπου ήταν αναγκαίο ξανασχεδίαζαν τις δραστηριότητες. Σκοπός των διαλειμμάτων αυτών ήταν η γνώση που αποκτάται να μην είναι αποσπασματική, αλλά όλοι να έχουν μια σφαιρική αντίληψη για το θέμα που ερευνούν.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 15 δίωρα όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω:
1ο δίωρο : Αναζήτηση και επιλογή του θέματος. 2ο δίωρο : Καταγραφή των πτυχών του θέματος. 3ο δίωρο : Χωρισμός της τάξης σε ομάδες εργασίας και επιλογή των πτυχών του θέματος που θα ερευνήσει η κάθε ομάδα. 4ο δίωρο : Επιλογή μεθόδων-Σχεδιασμός δραστηριοτήτων. Διάλειμμα ενημέρωσης -προβληματισμού-ανατροφοδότησης. Από το 5ο δίωρο έως και το 12ο έγινε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
Παρεμβλήθηκαν διαλείμματα ενημέρωσης, προβληματισμού και ανατροφοδότησης. 13ο δίωρο. Παρουσίαση εργασίας κάθε ομάδας στην υπόλοιπη τάξη. 14ο δίωρο : Σύνθεση επιμέρους εργασιών και δημιουργία συνολικής παρουσίασης
15ο δίωρο : Παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :
Κοινωνικοποίηση των μαθητών. Να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους μαθητές. Σύνδεση σχολείου με την οικογένεια και την κοινωνία. Ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Ανάπτυξη ικανότητας επικοινωνίας. Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο.
Ενίσχυση αυτοεκτίμησης. Ενθάρρυνση. Εισαγωγή στη επιστημονική μεθοδολογία.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :
Καλλιέργεια αναγνωστικής ικανότητας και ικανότητας αφήγησης. Γνωριμία με την συνέντευξη και την τεχνική της. Καλλιέργεια ορθογραφικής ικανότητας.
Να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του ψωμιού. Να μάθουν τη χρήση του Η/Υ και πώς μπορούν να τον χρησιμοποιούν ως μέσο άντλησης πληροφοριών. Να μάθουν πώς παρασκευάζεται και πώς διατηρείται το ψωμί.
Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με το ψωμί.
Να ασχοληθούν με τη λαογραφία και να δουν το ψωμί μέσα στη ζωή του λαού μας (δοξασίες, τελετές, προλήψεις κ.ά). Να γνωρίσουν τα ψωμιά και άλλων λαών. Να γνωρίσουν την διατροφική αξία του ψωμιού. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Εξάσκηση στη γραμματική και στο συντακτικό. Καταγραφή στοιχείων, επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων (κατασκευή κυκλικών διαγραμμάτων,
ραβδογραμμάτων). Δημιουργία και επίλυση σταυρόλεξων, κρυπτόλεξων και ακροστιχίδων. Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις διάφορες μορφές τέχνης (θέατρο, ζωγραφική, ποίηση) και να εκφραστούν μέσα από αυτές. Να μάθουν τα παιδιά την πρώτη ύλη από την οποία γίνεται το ψωμί, καθώς και την διαδικασία παραγωγής της (σπορά, θερισμός, άλεσμα). Να γνωρίσουν την ιστορία του ψωμιού στην πόλη τους. Να μάθουν πώς να βρίσκουν το ποσοστό στα εκατό και τη χρησιμότητα του ποσοστού αυτού στις συγκρίσεις.
Να εξασκηθούν στην εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων. Να μάθουν τη χρήση της αριθμομηχανής και να λύσουν προβλήματα κάνοντας πράξεις μ’ αυτήν.
Να παρασκευάσουν τα ίδια τα παιδιά ψωμί.
ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ :
Από τι γίνεται το ψωμί; Πώς παρασκευάζεται το ψωμί; Χειροποίητο ψωμί, ψωμί ζυμωμένο με μηχανήματα. Σπορά σιταριού, θερισμός, άλεσμα. Είδη ψωμιού. Το ψωμί σε άλλες χώρες. Διατροφική αξία του ψωμιού. Ιστορία του ψωμιού. Επαγγέλματα σχετικά με το ψωμί. Από πού προμηθεύονται το ψωμί τους οι οικογένειες. Πόσο ψωμί καταναλώνουμε ημερησίως; Λεξιλόγιο του ψωμιού. Ανεμόμυλοι, νερόμυλοι. Το ψωμί στη ζωή του λαού μας. Συνταγές παρασκευής ψωμιού. Ιστορία του ψωμιού στην πόλη μας. Γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του σιταριού. Δημοσιεύματα και άρθρα σχετικά με το ψωμί. Το προζύμι. Το σιτάρι. Το καλαμπόκι. Η σίκαλη.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
Επισκέψεις σε φούρνους. Έρευνα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας (Εγκυκλοπαίδειες, έντυπα). Έρευνα στο διαδίκτυο. Συνεντεύξεις. Έρευνα στο σχολείο(Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών). Δημιουργία σταυρόλεξων, κρυπτόλεξων και ακροστιχίδων. Ζωγραφική (Δημιουργία έργων σχετικών με το ψωμί). Παρασκευή ψωμιού. Παρουσίαση της εργασίας κάθε ομάδας στην υπόλοιπη τάξη. Σύνθεση των επιμέρους εργασιών και παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία.
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
Αφού έγινε η καταγραφή των πτυχών του θέματος που θα ερευνηθούν τις οποίες πρότειναν οι μαθητές, αυτοί χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 παιδιών και επέλεξαν πτυχές του θέματος που επιθυμούν να ερευνήσουν.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο σημείο αυτό του προγράμματος οι μαθητές άρχισαν να εργάζονται ομαδικά. Να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να βγάζουν συμπεράσματα από αυτές.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Η κάθε ομάδα παρουσίασε στην υπόλοιπη τάξη την εργασία της και όλες οι ομάδες μαζί συμφώνησαν να παρουσιάσουν ολόκληρη την εργασία τους στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης τους.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στους μαθητές και τις μαθήτριες άρεσε πάρα πολύ το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης και ιδιαίτερα η ενασχόλησή τους με το ψωμί, ένα αγαθό από τα πιο βασικά στη διατροφή του ανθρώπου. Δούλεψαν με όρεξη ξεπερνώντας πολλές φορές και τον ίδιο τους τον εαυτό. Έμαθαν πάρα πολλά για το ψωμί, για την σπουδαιότητά του και για τον τρόπο παρασκευής του και μάλιστα όλα αυτά με έναν τρόπο ευχάριστο. Εκεί που κυριολεκτικά το γλέντησαν ήταν όταν και τα ίδια έκαναν ψωμί. Εξέφρασαν την επιθυμία να ασχοληθούν και με άλλα θέματα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.
Αργύριος Κουτρής
Υποδιευθυντής 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΟ ΨΩΜΙ"

 

Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που οργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Ημαθίας την Πέμπτη 26-2-2004 στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα: "Προϊστορικός οικισμός Nέας Νικομήδειας " από τους δασκάλους Ορφανίδη Ιωάννη, Χαιριστανίδη Ελευθέριο, Βαλομάνδρα Ζωγραφία.

Δύο χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το σημερινό χωριό της Ν. Νικομήδειας υπάρχουν τα απομεινάρια του αρχαιότερου γεωργικού οικισμού της Ευρώπης.
Ύστερα από συζήτηση των δασκάλων με τους μαθητές των Ε΄, ΣΤ΄ και του Τμήματος Ένταξης, εκδηλώθηκε από μέρους των μαθητών το ενδιαφέρον να πληροφορηθούν περισσότερα το ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για τον οικισμό αυτόν που αποτελεί μέρος της τοπικής τους ιστορίας.
Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι με την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής θα τους δινόταν η ευκαιρία να πλουτίσουν τις γνώσεις τους τόσο για τη σπουδαιότητα του οικισμού αυτού στη Γενική Ιστορία όσο και για τη δράση και ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης.
Ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό περίπου οχτώ μήνες, ενώ από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αφιερώθηκαν δύο έως τρεις ώρες στις δραστηριότητες για τη διαπραγμάτευσή του.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος υπήρξαν:
- Η βιωματική γνώση του περιβάλλοντος χώρου, η διαμόρφωση αξιών και η διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του χώρου αυτού.
- Η εξάσκηση στην παρατήρηση, τη χρήση οργάνων μέτρησης, στις κατασκευές μοντέλων και μακετών.
- Η επαφή με φορείς και πρόσωπα που είχαν σχέση με το θέμα της εργασίας.
- Η ανάδειξη του ενδιαφέροντος των παιδιών για αναζήτηση και διαρκή απόκτηση γνώσεων.
- Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συντροφικότητας
- Η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των κατοίκων του Δήμου Αποστόλου Παύλου, αλλά και των αρμοδίων τοπικών φορέων για την ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού αρχαιολογικού μνημείου, η ανάδειξη του οποίου θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επίτευξη των στόχων αυτών ήταν η μέθοδος Project γιατί με αυτήν:
- Ευνοείται η ομαδική διδασκαλία και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ιστορικό μνημείο, με τα τεκμήρια και με τις μαρτυρίες που σχετίζονται με αυτό (φωτογραφίες, κείμενα).Τους δίνεται η πραγματική εικόνα του τόπου, εξοικειώνονται με το παρελθόν και συνδυάζουν τη δουλειά στην τάξη με την πρακτική εργασία έξω από αυτήν. Μαθαίνουν δηλαδή ενεργητικά και δημιουργικά.
- Οι μαθητές εργάζονται όπως οι ειδικοί επιστήμονες και εξασκούνται να βλέπουν με ιστορική ματιά όσα τους περιτριγυρίζουν.
- Ενθαρρύνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της εκπαίδευσης φορείς
- Ευνοείται από τους μαθητές η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της συλλογικής-συνεργατικής προσπάθειας και τέλος η βιωματική δράση.
- Διαμορφώνουν οι μαθητές ισορροπημένη προσωπικότητα, καλλιεργούν μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες και αποκτούν θετικές στάσεις και αξίες, έτσι ώστε να ενταχθούν δημιουργικά στην κοινωνία, ως υπεύθυνοι πολίτες.
Αρχικά έγινε γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών από έντυπο και οπτικό υλικό της περιοχής και των αρχαιολογικών ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν σε αυτή. Σχηματίστηκαν έξι ομάδες εργασίας των τεσσάρων ατόμων. Επιλέχθηκαν τα θέματα τα οποία θα ερευνούσε καθεμία από αυτές:
α. Προϊστορία-Ιστορία
β. Νεολιθική εποχή
γ. Προϊστορικοί οικισμοί της Ελλάδος
δ. Νεολιθικός οικισμός Νέας Νικομήδειας
ε. Οικιστικό σχέδιο-Εργαλεία
στ. Ασχολίες των κατοίκων- Ενδυμασία-Θρησκεία.
Στη συνέχεια ξεκίνησε η βιβλιογραφική έρευνα των μελών κάθε ομάδας. Δημιουργήθηκε σε κάθε τάξη -νεολιθική γωνιά- για έκθεση άρθρων, εικόνων, χαρτών, κειμένων μαθητών, ζωγραφικών έργων, πήλινων κατασκευών κλπ.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οργανώθηκαν δραστηριότητες στο χώρο του οικισμού, επισκέψεις σε παρόμοιους οικισμούς όπως του λιμναίου πασσαλόπηκτου στο Δισπηλιό Καστοριάς και στο αρχαιολογικό μουσείο της Βέροιας όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών.
Δημιουργήθηκαν φύλλα εργασίας με σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, αντιστοιχίσεις για να δοθεί το γνωστικό αντικείμενο με πιο ευχάριστο τρόπο. Ακόμη διατέθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες που δημιουργήθηκαν στο τέλος του προγράμματος διανεμήθηκαν από τους μαθητές στους κατοίκους του χωριού, αλλά και στη πόλη της Βέροιας.
Όλα συντάχθηκαν μετά από παρατήρηση, καταγραφή, συζήτηση, φωτογράφηση, συλλογή πληροφοριών, ύστερα από προγραμματισμένες συναντήσεις με πρόσωπα, όπως τον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη αρχιεργάτη των ανασκαφών (που έγιναν στον χώρο υπό την καθοδήγηση του αρχαιολόγου R.J.Rodden) και τον κ. Μελετίδη Ιωάννη Οικονομολόγο – Ιστορικό, συγγραφέα βιβλίου για τον Νεολιθικό οικισμό της Ν. Νικομήδειας.
Καθ’ όλο το διάστημα εφαρμογής του προγράμματος γινόταν ενημέρωση της κάθε ομάδας προς τις άλλες και παρουσίαση των πορισμάτων τους.
Τον τελευταίο μήνα έγινε ομαδοποίηση του υλικού, καταγραφή παρατηρήσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων και παρουσίαση αυτών καθώς και διαφόρων προτάσεων των μαθητών σε τοπικούς φορείς σε εκδήλωση κατά την οποία έγινε έκθεση της συλλογής φωτογραφικού υλικού, από το πρόγραμμα, χειροτεχνιών, χαρτών, κειμένων μαθητών, και παρουσίαση θεατρικού δρώμενου.
Για την πραγματοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν θεματικές ενότητες της Ιστορίας, της Γλώσσας ( παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), των μαθηματικών (διδασκαλία κλίμακας και σχεδιασμό της κάτοψης του οικισμού), της Φυσικής (οι μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος στην διάρκεια των αιώνων και η επίδρασή τους στη ζωή του ανθρώπου), της Γεωγραφίας (σχεδίαση χαρτών, χρήση πυξίδας, προσανατολισμός στο χάρτη), των θρησκευτικών (θρησκευτικές θεότητες, ταφικά έθιμα),της θεατρικής αγωγής (θεατρικό δρώμενο), των εικαστικών τεχνών (χειροτεχνικές κατασκευές, δημιουργία πήλινων αγγείων και ειδωλίων, κατασκευή μακέτας αναπαράστασης του προϊστορικού οικισμού του τόπου μας).
Η αξιολόγηση του όλου προγράμματος γινόταν κατά τη διάρκεια αυτού με συζητήσεις, κατασκευές, φυλλάδια εργασιών και παιχνίδια, ενώ στο τέλος με την παρουσίαση όλου του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.
Μέσα από την εργασία οι μαθητές αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη:
- Γνώρισαν τον αρχαιότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο γεωργικό νεολιθικό οικισμό της περιοχής τους.
- Ήρθαν σε επαφή με την τοπική τους ιστορία και ευαισθητοποιήθηκαν για τα πολιτιστικά δρώμενα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν.
- Ανάπτυξαν κριτική σκέψη, εξασκήθηκαν στην παρατήρηση και την έρευνα.
- Ήρθαν σε επαφή με διάφορες πηγές γνώσεων πέρα από αυτή των σχολικών βιβλίων.
- Έμαθαν να δουλεύουν συλλογικά και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους.
Μένει η ελπίδα ότι όλα αυτά θα δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιηθούν όταν οι αρμόδιοι τοπικοί και κρατικοί φορείς αποφασίσουν να αξιοποιήσουν τον εθνικό αυτόν πολιτιστικό μας πλούτο.