Εφημερία Εκπαιδευτικών - Επιτήρηση μαθητών
(απόσπασμα από Φ.3/991/Γ1/776/28-9-2000)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και επισημάνσεις που διατυπώνονται για τα παραπάνω θέματα σας κάνουμε γνωστό ότι η εφημερία των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας των σχολείων και ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98, ο έλεγχος για σχολαστική εφαρμογή των οποίων αποτελεί καθημερινή υποχρέωση του διευθυντή του σχολείου.
Επισημαίνουμε ότι κατά τη σύνταξη των κανόνων εφημερίας ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να συμβουλευτεί ενδεικτικό πίνακα που περιλαμβάνεται σε προγενέστερη απόφαση και ίσχυε πριν από την έκδοση του Π.Δ. 201/98, ο οποίος (πίνακας) έχεις ως εξής:

"Ενδεικτικός πίνακας κανόνων εφημερίας:

(1) Οι εφημερεύοντες προσερχόμενοι στο σχολείο 15' πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5' μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές.
(2) Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.
(3) Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.
(4) Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι).
(5) Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.
(6) Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών.
(7) Ελέγχουμε τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους".