ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σέρρες  5-10-2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡ/ΤΩΝ      Αριθ. Πρωτ.:Φ.2.1/Δ.Υ.

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ.Ε.  ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Κερασούντος 2                              Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Πληροφορίες: Δημ. Βραχλιώτης

Τηλέφωνο    : 2321-047515                                  

FAX             : 2321-047516

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αρμοδιοτήτων και

               κατανομή αντικειμένων».

 

Έχοντας υπόψη τη νέα σύνθεση του Γραφείου σε σχέση με την καλύτερη λειτουργία του,

 

                               α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

 

Κατανέμουμε τα αντικείμενα του Γραφείου μας, μεταξύ των υπαλλήλων, που υπηρετούν σήμερα σ΄αυτό, ως εξής:

 

ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    (Τηλ.47.520 εσωτ. 520)

ως Προϊστάμενος Γραμματείας

 

1.- ‘Ελεγχος λειτουργίας του Γραφείου στους επί μέρους τομείς.

2.- Χαρακτηρισμός εγγράφων - Ενημέρωση Πρ/νου.

3.- Σχολικές Επιτροπές.

4.- Οικονομικά γενικά (Μισθοδοσία - Μισθώματα - Οικογενειακά Επιδόματα - 

     Δάνεια - Έκτακτες κρατήσεις - Βεβαιώσεις Αποδοχών και ό,τι άλλο σχετικό).

 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ    (Τηλ. 47.514  εσωτ. 514)

 

1.- Υπηρεσιακή εξέλιξη (Μονιμοποιήσεις - προαγωγές - Ορισμός Πρ/νων - Μ.Κ. –

     Χρονοεπιδόματα - Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Τήρηση Μητρώου Πρ/κού).

2.- Μεταθέσεις - αποσπάσεις.

3.- Σχετικές εισηγήσεις στο Π.Υ.Σ.Π.Ε.

4.- Αναπληρωτές.

5.- Τήρηση Βιβλίου Πράξεων.

6.- Σύσταση και λύση υπηρεσιακής σχέσης.

7.- Ενημέρωση Προσωπικών Μητρώων.

 

ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (Τηλ. 47.520 εσωτ. 520)

 

1.- Βοηθός στα οικονομικά. Συμβάσεις καθαριστριών.

2.- Κοινωνικές εκδηλώσεις σχολείων – εκδρομές – διδακτικές

      επισκέψεις – σχολικές γιορτές.

            3.-  Διανομή βιβλίων.

            4.-  Πρωτόκολλο – Αρχειοθέτηση Σχολ. Συμβούλου 3ης Περιφ.

                      

           ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (Τηλ. 47.520 εσωτ. 520)

                1.- Οικονομικά γενικά ( Υπερωρίες – Φροντιστηριακά Τμήματα – Μεταφορά Μαθητών

                   – Οδοιπορικά – Διαθέσεις ).                

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   (Τηλ. 47.527  εσωτ. 527)

 

1.- Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση - Σεμινάρια - Επιμορφωτικά Προγράμματα

     (COMENIUS-Σωκράτης κ.λ.π.).

2.- Συνεργασία με τον Προϊστάμενο Εκπ/κών Θεμάτων Δ/νσης και με τους

     Σχολ.Συμβούλους για εκπ/κά θέματα.

3.- Υπεύθυνος παροχής στοιχείων, παραλαβής και διανομής Βιβλίων (με τον κ.

     Θεοδωρίδη , τον κ. Στεφάνου και τον κ. Βλασάκη).

4.- Υπεύθυνος παροχής στοιχείων, παραλαβής και διανομής εποπτικών και

     εξοπλιστικών μέσων (με τον κ. Θεοδωρίδη και τον κ. Στεφάνου).

5.- Στοιχεία για Τ.Υ. και Φ.Τ.

6.- Ειδική Αγωγή ( Εκπαιδευτικά θέματα).

7.- Σχολικές βιβλιοθήκες.

8.- Εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό προσωπικό

     πάσης φύσεως και σχέση εργασίας.

9.- Τήρηση αρχείων καταργηθέντων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και έκδοση

     τίτλων σπουδών.

10.- Διδακτηριακά – σε συνεργασία με τον Πρ/νο.

11.- Αποτύπωση εκπ/κού έργου.

12.- Ολοήμερα Δ.Σχολεία – Νηπ/γεία.

 

ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (Τηλ. 47.513 εσωτ. 513)

 

1.- Άδειες γενικά  (Ημερολόγιο - Ενημέρωση Πρ/νου).

2.- Έκδοση αδειών - Ενημέρωση Δελτίων Αδειών και Π.Μ.

3.- Αρχειοθέτηση αδειών.

4.- Απεργίες.

 

         ΓΡΟΥΝΑ  ΜΑΡΙΑ (Τηλ. 47.513  εσωτ. 513)

 

1.-  Πρωτόκολλο – Αρχειοθέτηση.

2.-  Βιβλιάρια Υγείας.

3.- Τηλεφ, Επικοινωνία με Σχολ. Μονάδες.

 

ΤΖΙΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ  (Τηλ. 47.513 εσωτ. 513)

 

1.- Πρωτόκολλο – Αρχείο Σχολ. Συμβούλου 2ης  Περιφ. Σερρών.

2.- Αντίγραφα Προγραμματισμού Εκπ/κού ΄Εργου.

3.- Ολυμπιακή Παιδεία.

 

 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  (Τηλ. 47.527  εσωτ. 527)

 

1.- Στοιχεία σχετικά  με ειδικότητες  (Φυσ. Αγωγή – Ξένες Γλώσσες – Μουσική –

     Καλλιτεχνικά μαθήματα).

2.-  Εκπ/κά θέματα – διανομή βιβλίων, εποπτικών και εξοπλιστικών μέσων  σε

     συνεργασία με τον κ. Θεοδωρίδη και κ.Αλεξάκη.

 

ΛΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  (Τηλ. 47.514  εσωτ. 514)

 

1.- Δακτυλογράφηση – Η/Υ.

2.- Υπεύθυνη ΠΣΕΑ.

3.- Διεκπεραίωση εγγράφων 1ου Γραφείου - 2ης & 3ης Περιφ. Σχ. Συμβούλων.

4.- Στατιστικά.

5.- Φόρμες

6.- Μετακινήσεις – οδοιπορικά Πρ/νου – Σχολ. Συμβούλων 2ης & 3ης Περιφ. Σερρών.

7.-  Κοινοποίηση εγκυκλίων  δ/γών.

8.- Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αξιολόγηση, εξετάσεις, εξετάσεις ενηλίκων,

      τίτλους σπουδών, απουσίες και λοιπά μαθητικά θέματα.

 

 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ    (Τηλ. 47.520  εσωτ. 520)

 

 1.-  Φωτοτυπίες

 2.- Διεκπεραίωση – Βοήθεια υποθέσεων 1ου Γραφείου.

            3.- Αλληλογραφία.

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Τηλ. 47.527  εσωτ. 527)

 

1.- Αλληλογραφία.

2.- Φωτοτυπίες.

3.- Παραλαβή και διανομή βιβλίων - εποπτικών και εξοπλιστικών μέσων

 

Τα επί μέρους αντικείμενα του Γραφείου μας αναφέρονται παραπάνω ενδεικτικά. Οι υπάλληλοι οφείλουν να ενημερωθούν σε όλα τα αντικείμενα που αντιμετωπίζονται από την υπηρεσία, να ενημερώνονται και να βοηθά ο ένας τον άλλον και να συνεργάζονται όλοι αρμονικά μεταξύ τους, επειδή η υπηρεσία είναι ενιαία, τα θέματα αλληλένδετα και το υπηρεσιακό συμφέρον επιβάλλει σύμπνοια, συνεργασία, αλληλοενημέρωση και κοινή προσπάθεια.-

 

                                              Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                     Του  1ου  Γραφείου  Π.Ε. Σερρών        

 

 

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ